Table of Contents

  • English

    Pohjoismainen konferenssi Pohjoismaat ihmiskaupan markkina-alueena järjestettiin 26.10.2016 Helsingissä.

  • Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä, Suomen kansallinen ihmiskaupparaportoija, avasi konferenssin sanomalla, että konferenssi tarjoaa osanottajille foorumin ihmiskaupan torjunnassa kohdattaviin haasteisiin liittyvien kokemusten vaihtoon. Konferenssin on myös tarkoitus lisätä ymmärrystä ja tietoa ihmiskaupasta sekä saada aikaan ehdotuksia toimenpiteistä, joiden avulla voidaan ratkaista yhteisiä haasteita. Konferenssissa keskustellaan uusista haasteista, joita tällä hetkellä ei Pohjoismaissa tunnisteta riittävän hyvin. Kysymys on muun muassa ihmiskaupasta, jossa lapsia ja täysi-ikäisiä pakotetaan rikolliseen toimintaan.

  • Pääsyyttäjä Helle Just Krag esitteli lyhyesti Operation Hvepsebon, jota on kutsuttu Tanskan tähän asti suurimmaksi ihmiskauppaan ja talousrikollisuuteen liittyväksi tapaukseksi. Köyhiä romanialaisia houkuteltiin Tanskaan vilpillisillä lupauksilla työstä, ja heidän identiteettiään käytettiin huijauksissa samaan aikaan, kun heidät pakotettiin asumaan kurjissa oloissa. Tanskan poliisi on yhteisessä tutkinnassa tehnyt virallista yhteistyötä Romanian kanssa tapauksen tutkimiseksi.

  • Ihmiskauppa on tämän päivän modernia orjuutta ja antaa Pohjoismaiden kaikille viranomaisille, järjestöille, asiantuntijoille ja vapaaehtoisille haasteita ihmiskaupan torjumisessa. Ihmiskauppiaat ja rikolliset kehittävät kaiken aikaa uusia menetelmiä ja ovat siten useita askelia edellä, koska lainsäädännöllä ja oikeuslaitoksella ei ole mahdollisuutta päivittää menetelmiään ihmiskaupan vastaisissa toimissa. Tämä johtaa siihen, että poliiseilla ja syyttäjillä ei aina ole riittäviä työkaluja ihmiskaupan uusimpien suuntausten torjumiseen. Tänä päivänä näemme Pohjoismaissa uusia suuntauksia, kuten köyhien ihmisten hyväksikäyttöä etuuksien hankkimiseen väärin perustein ja ihmiskauppiaita, jotka pakottavat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia tekemään rikoksia. Tämä johtaa siihen, etteivät poliisi ja syyttäjät aina pysty erottamaan, kuka on rikollinen ja kuka on ihmiskaupan uhri. Ihmisiä pakotetaan myös työskentelemään ilman korvausta siivous- ja rakennusalalla, ravintoloissa, maataloudessa, marjanpoimijoina ja kerjäläisinä. Lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi yhdessä maassa. Tekijät voivat ympäri maailmaa osallistua hyväksikäyttöön verkossa antamalla ohjeita omien seksuaalisten mieltymystensä mukaisesti siitä, miten hyväksikäyttö on toteutettava. Rikoksen tapahtuessa monissa maissa samanaikaisesti, johtaa se haasteisiin, koska rikollisuus on rajatonta, kun taas rangaistusjärjestelmät ovat kansallisia. Tällöin herää kysymys: Missä rikosta käsitellään?