Table of Contents

  • Det nordiska projektet Stad och Land inleddes under 2007, med målsättningen att visa på hur jord- och skogsbruk samt rekreationsintressen kan samordnas i det stadsnära landskapet med den fysiska planeringens hjälp. Denna rapport ger en kort introduktion till projektet, och presenterar de allmänna rekommendationer för framtida samhällsplanering som projektet har resulterat i.

  • Denna rapport presenterar de viktigaste rekommendationerna till Nordiska Ministerrådet som projektet Stad och Land har kommit fram till. Inledningsvis presenteras projektet i korthet, liksom de rapporter som ligger till grund för rekommendationerna.

  • Stadsnära landskap bör betraktas som något i sig inom samhällsplaneringen, eftersom det är ett område som rymmer unika möjligheter men också påtagliga konflikter. Idag är lagstiftning och planering i stor grad baserad på en uppdelning mellan stad eller land, vilket försvårar en hantering av stadsnära landskap.

  • In recent years new interpretations of the fringe have emerged that could generate a different landscape at the city edge in the near future. For instance, the potential for a multifunctional landscape at the urban fringe has been emphasised. Multifunctionality in this instance is understood as a use of the land that allows ecological, economic, historical, sociocultural and aesthetical functions to coexist. The city edge has also been identified as an arena where the urban population can gain an understanding of the conditions for agriculture and forestry. The point of departure for such development is favourable in the Nordic countries, which are characterised by small cities with a fairly close relationship between city and country. Furthermore, similarities in regards to the planning legislations (as well as social welfare systems, climate, etc), facilitate fruitful comparisons between the Nordic countries; it is our belief that we can learn from each others experiences and previous research, as well as from an analysis of the differences in planning legislations etc, in order to improve the current situation.