Table of Contents

  • I 1997 ble det gjennomført et nordisk seminar om Verdensarv i Nord. Seminaret ble arrangert i regi av Det nordiske verdensarvkontoret (Nordic World Heritage Office) i samarbeid med islandske myndigheter. Det ble publisert en rapport fra seminaret, TemaNord 1997:621. Bakgrunnen for seminaret var det avsluttede nordiske prosjektet som pågikk 1994-96, Verdensarv i Norden, NORD 1996:30/31. Hovedprosjektet ble bekostet av den nordiske arbeidsgruppen for natur og friluftsliv (NFG) med et bidrag fra UNESCO; World Heritage Centre. Årsaken til at seminaret ble lagt til Island var at Island nettopp (1995) hadde ratifisert Verdensarvkonvensjonen.

  • Det nordiske møtet som ble holdt på Vega, Norge, samlet 22 natur- og kulturarveksperter fra Grønland, Danmark, Island, Sverige og Norge, samt representanter for ICOMOS, IUCN og UNESCOs World Heritage Centre. Møtet ble arrangert i felleskap av Vegaøyans Venner og den Nordiske Verdensarvstiftelsen, med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd. Møtets dagsorden, deltagerlisten, samt listen over de tentative nasjonale verdensarvområdene er tatt med i VEDLEGG I, II og III, samt i rapporten fra møtet.

  • The Nordic meeting, held in Vega, Norway, was attended by 22 natural and cultural heritage experts from Greenland, Denmark, Iceland, Sweden and Norway, and representatives from ICOMOS, IUCN and the UNESCO - World Heritage Centre. It was organised jointly by the Friends of Vega Islands and the Nordic World Heritage Foundation, with the financial support of the Nordic Council of Ministers. The agenda of the meeting, the list of participants and the national tentative lists discussed are included in ANNEX I, II and III and in the report of the meeting.

  • Syv år etter det nordiske seminaret om Verdensarv i Nord som ble avholdt på Island, har representanter fra de nordiske lands myndigheter og utenlandske eksperter vært samlet til oppfølgingsseminar med utveksling av status og erfaringer. Den nordiske verdensarvstiftelsen (NWHF) og Vegaøyans Venner (VV) har vært arrangører for seminaret som ble lagt til Vega i Norge. Det skjedde med bakgrunn i at Vegaøyan ble innskrevet som nytt Verdensarvsted 01.07.04 i Kina.