1887

Browse by: "J"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=&sortDescending=false&value5=&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=&value7=indexletter%2Fj&value2=&option7=pub_indexLetterEn&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=&value3=&option6=&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=&sortField=sortTitle&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
According to the strategy for Nordic co-operation in education and research the Nordic countries should remove obstacles for free movement for students and researchers in the Nordic region.
Arbetet med jämställdhet har kommit långt i Norden. På omkring femtio år har kvinnor gått från hemmafruar till en självklar del av arbetslivet. Det har starkt påverkat både individer och samhällen i de nordiska samhällena. Denna rapport diskuterar de...
  • 03 Dec 2013
  • Nordic Council of Ministers
  • Pages: 93
Tämä raportti esittelee 18 hyvää esimerkkiä – menestystarinaa – pienyrityksistä, jotka toimivat pienyhdyskunnissa eri puolilla Pohjoismaita ja jotka ovat saaneet tuotteilleen tai palveluilleen Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin. Esimerkit...
Icelandic, Norwegian
  • 02 May 2007
  • Nordic Council of Ministers
  • Pages: 93
Under senare år har ett ökat intresse fokuserats kring olika etiska aspekter av livsmedelskedjan. Det finns också ett politiskt önskemål om en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar konsumtion. Denna rapport jämför olika metoder att informera om...
  • 20 Aug 2004
  • Nordic Council of Ministers
  • Pages: 62
Prosjektet har hatt som mål å gi konkrete innspill for å styrke politikk og innsats for jordbrukets kulturlandskap i Norden og i det enkelte land. En nordisk kulturlandskapskonferanse i Hordaland i Norge i juni 2003 var en viktig del av prosjektet og...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error