1887

Browse by: "2013"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=2013&sortDescending=true&value5=2013&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=&value7=&value2=&option7=&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=year_from&value3=&option6=year_to&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=&sortField=prism_publicationDate&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
 • 12 Dec 2013
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 62
According to international and national agreements and conventions children have a right to express their views in all matters affecting them. However it is one thing to state that children have a right to express their views and another to stipulate...
 • 12 Dec 2013
 • Randi Benedikte Brodersen
 • Pages: 319
Bogen maler et billede af et udsnit af nordisk litteratur, et billede med mangfoldige stemmer, emner og vinkler – i 12 faglitterære og 6 skønlitterære tekster i samspil med 18 illustrationer, nej 19, med bogens forsideillustration. Allerede hér...
 • 12 Dec 2013
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 47
Hösten 2012 publicerade Nordiska ministerrådet ett häfte med 18 goda exempel (”succéhistorier”) på miljömärkning av varor eller tjänster från små företag i mindre samhällen i Norden. Dessa exempel visar att miljömärkning inte bara är möjlig utan...
 • 09 Dec 2013
 • Pieter Bevelander, Rasmus H. Bilde, Inge Dahlstedt, Marc Eskelund, Line Møller Hansen, Miroslav Macura, Kasper Gehrke Pedersen, Lars Østby
 • Pages: 243
Scandinavia’s foreign-origin population has steadily increased over the past six decades. Migration flows into the region have been linked to societal phenomena such as growing labour demands, family reunification and the acceptance of refugees...
 • 06 Dec 2013
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 92
De nordiske landene har et framgangsrikt samarbeid med det nordiske miljømerket Svanen, ett av de mest vellykkede eksemplene på miljømerking i hele verden (ifølge en internasjonal studie som ble utført av Evironmental Resources Management i England i...
Finnish, Icelandic
This report presents the results from a project that has aimed to generate new comparative knowledge about labour migration from Central and Eastern Europe to the Nordic countries, the factors that shape wage and working conditions for labour...
 • 03 Dec 2013
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 95
Samstarf Norðurlandanna um norræna umhverfismerkið Svaninn hefur skilað miklum árangri og er Svanurinn nú eitt öflugasta umhverfismerkið í heiminum (samkvæmt alþjóðlegri könnun sem breska fyrirtækið Environmental Resources Management gerði árið...
Finnish, Norwegian
 • 03 Dec 2013
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 93
Tämä raportti esittelee 18 hyvää esimerkkiä – menestystarinaa – pienyrityksistä, jotka toimivat pienyhdyskunnissa eri puolilla Pohjoismaita ja jotka ovat saaneet tuotteilleen tai palveluilleen Joutsenmerkin tai EU-ympäristömerkin. Esimerkit...
Icelandic, Norwegian
 • 02 Dec 2013
 • Erling Barth, Kalle O. Moene
 • Pages: 160
The Nordic Economic Policy Review is published by the Nordic Council of Ministers and addresses policy issues in a way that is useful for in-formed non-specialists as well as for professional economists. All articles are commissioned from leading...
Forest related social values such as recreation values are growing in importance in North European countries. Our urbanized societies need social services from forests and other nature areas. One of the key ecosystem services is the recreation...
The Economic Outlook in the Nordic countries 2014 is the review from the Nordic Working Group of Economic Trends for the economic situation in the Nordic countries autumn 2013. The review contents as previous years, a special chapter with a short...
 • 27 Nov 2013
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 156
Nordic Statistical Yearbook is published for the 51st time. It is a reference book containing comprehensive and easily accessible statistics of various aspects of social life in the five Nordic countries, i.e. Denmark, Finland, Iceland, Norway and...
 • 27 Nov 2013
 • Örjan Johansson, Per-Åke Nilsson, Pär Wigholm
 • Pages: 60
På uppdrag av Nordiska ministerrådet har ÅFs experter inom ljud och vibrationer utvärderat bästa tillgängliga teknik (BAT-Best Available Technique) avseende buller från bergtäkter. Syftet är att visa hur bullerutbredningen kan variera från en...
For at imødekomme en stadig faldende efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft findes der i Norden et rigt udbud af uddannelsesordninger på ISCED 3-niveau som voksne kan gøre brug af. I denne rapport kortlægges og beskrives alle uddannelsesordninger på...
 • 06 Nov 2013
 • Niels Andrésen, Elin Einarson, Ulrika Franke, Hanna Hartikainen, Lisbeth Mogensen, Erik Svanes
 • Pages: 89
Mat slängs i alla delar av livsmedelskedjan. Det finns statistik på hur mycket som kastas i flera led av kedjan men för primärproduktionen, alltså jordbrukarnas verksamhet, saknas tillförlitliga siffror på hur stort svinnet är. I ett projekt med...
The Baltic Investment Programme was first launched for the period 1992-1995. It was then extended for another period, 1995-1998. In 1998 it was decided to let the programme come to a gradual end in 2003, the year before the three Baltic countries...
Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet år 2013 har Sverige fördjupat det nordiska regeringssamarbetet kring några av de stora framtidsutmaningar som är gemensamma för Norden. En viktig framtidsutmaning är att få fler unga i...
 • 22 Oct 2013
 • Anna Engleryd, Peringe Grennfelt, Ulrika Håård, John Munthe
 • Pages: 60
24-26 June 2013, 130 leading international policy makers, scientists, experts and others met at an international workshop in Gothenburg, Sweden, in order to discuss and outline future directions in air pollution science and policy. The workshop,...
 • 09 Oct 2013
 • Anna Forsbacka, Gro Hagen, Britt Joanna Harder, Kari Løkken, Susanna Norrthon Risberg, Jörgen Rosberg, Dorrit Skals, Sari Tuhkunen
 • Pages: 43
Tilsynsmyndighetene for kjemikalier i Danmark, Sverige, Finland og Norge har gjennomført et felles tilsynsprosjekt i 2012-2013. Hovedformålet med prosjektet har vært å kontrollere om nordiske importører, produsenter og distributører av kjemikalier...
 • 04 Oct 2013
 • Anja Marie Bundgaard, Arne Remmen, Kristina Overgaard Zacho
 • Pages: 77
This report constitutes part of the larger project Eco-design and Future Product Policy – Further research on Energyrelated Products. The objective was to investigate how nine policy instruments affect the development and environmental performance of...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error