1887

Browse by: "2010"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=2010&sortDescending=true&value5=2010&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=&value7=&value2=&option7=&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=year_from&value3=&option6=year_to&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=&sortField=prism_publicationDate&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
 • 16 Dec 2010
 • Guðný Björk Eydal, Ingólfur V. Gíslason
 • Pages: 167
De nordiska länderna anses ofta var föregångsländer när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Generellt sett står kvinnor starkare i Norden än i övriga världen och på de flesta, eller alla, samhällsområden finns en uttalad vilja att öka och...
 • 15 Dec 2010
 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
 • Pages: 42
Den stigende internationalisering og den manglende nordiske internationalprivat- og procesretlige regulering af gældssanering kan medføre en række praktisk og socialt betonede problemer, fordi de grænseoverskridende sager er vanskelige at håndtere....
Arbejdsmiljøcertificering vinder frem i de nordiske lande og specielt i Danmark, hvor de certificerede virksomheder som udgangspunkt har været fritaget for Arbejdstilsynets screeningsbesøg siden 2001, og certificeringsorganerne dermed delvist har...
Nordisk Pantanalys kortlægger mulighederne for at indføre et system for en fællesnordisk pant på dåser. Rapporten er udarbejdet for Grænsehindringsforum, som er nedsat af de nordiske regeringer, for at påpege og komme med løsningsforslag til...
Municipalities, counties and similar public organizations represent a dominating share of negative environmental impact in society. The result of this project will, in the long run, be a major increase of awareness, followed by an increased use of...
 • 30 Nov 2010
 • Torunn Berg, Hannele Hakola, Katriina Kyllönen, John Munthe, Katrine Aspmo Pfaffhuber, Petri Porvari, Matti Verta, Ingvar Wängberg
 • Pages: 57
Measurements in Southern Fennoscandia show a weak declining trend in mercury deposition which can be attributed to reduction controls in EU countries. Deposition of mercury in Arctic areas is likely to be governed by the amount of mercury in...
 • 29 Nov 2010
 • Gunnar Wetterberg
 • Pages: 80
The Nordic Region 2030: The five Nordic countries have formed a federal political entity – the United Nordic Federation. The new federation, with its joint constitution, joint government and population of 25 million, is a brand-new and major player...
Swedish
Denne rapport sammenfatter landerapporterne fra forprojektet til Nordisk Ministerråds globaliseringsprojekt ”Udenlandsk arbejdskraft i Norden. Sammenlignende analyser af arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og rekrutteringsforudsætninger”. Nationale...
 • 23 Nov 2010
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 69
We all depend on biodiversity, but we must make biodiversity relevant to people. The long-term loss of nature and biodiversity is, however, not as easily translated into clear messages, let alone economic opportunities, as are measures to tackle...
There is increasing public, media and policy interest in the concepts of carbon footprints and the emissions associated with international trade. Many wonder if our growing consumption of imported products offsets our gains in climate policy. A...
 • 17 Nov 2010
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 96
In August 2008 the Ministers and Secretaries of state responsible for Forestry in the Nordic countries held a conference in Selfoss Iceland. The topic of the conference was the importance of forests in facing up two of the most important...
 • 15 Nov 2010
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 220
The Nordic Economic Policy Review is published by the Nordic Council of Ministers and addresses policy issues in a way that is useful for informed non-specialists as well as for professional economists. All articles are commissioned from leading...
 • 15 Nov 2010
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 27
Hvordan kan en rettighedsbaseret fiskeriforvaltning udnyttes til gavn for hele samfundet? var det overordnede spørgsmål på et seminar, som blev afholdt i Tórshavn på Færøerne 10. juni 2010. Seminaret var organiseret af Nordisk Ministerråd i...
 • 09 Nov 2010
 • Karin Jóhanna L. Knudsen, Marie Kathrine Poppel, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir
 • Pages: 97
Vestnorden adskiller sig fra det øvrige Norden ved at mænd udgør flertallet af befolkningen. Specielt unge kvinder fra udkantsområderne vælger at rejse bort og finder det svært at vende tilbage. Det er baggrunden for at Nordisk Ministerråd valgte at...
Icelandic
 • 09 Nov 2010
 • Karin Jóhanna L. Knudsen, Marie Kathrine Poppel, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir
 • Pages: 97
Vestnorrænu löndin eru að mörgu leyti frábrugðin öðrum Norðurlöndum. Þar búa til að mynda fleiri karlar en konur. Ástæðan er meðal annars sú að einkum ungar konum sem flytja burt frá jaðarsvæðum kjósa oft að flytja ekki heim aftur. Í ljósi þess ákvað...
Danish
Priority actions that will help counteracting the declining trends in seabird populations in Western-Nordic areas including Scotland are presented in the report Action plan for seabirds in Western-Nordic areas, Report from an international workshop,...
 • 01 Nov 2010
 • Gunnar Wetterberg
 • Pages: 80
Norden 2030: De fem nordiska länderna har smält ihop till en förenad politisk federation – Förbundsstaten Norden. Den nya förbundsstaten är med sin gemensamma författning, sitt gemensamma styre och med sina 25 miljoner invånare, en helt ny och tung...
English
 • 01 Nov 2010
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 133
This report is an outcome of the Nordic workshop on priority setting within the context of the new working fields under the REACH and CLP regulations. The workshop was arranged by the Nordic Risk Assessment Project (NORAP) and the report written by...
 • 27 Oct 2010
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 151
Free access to pdf files and the Nordic statistical database below. Nordic Statistical Yearbook 2010 is published for the 48th time. It is a reference book containing comprehensive and easily accessible statistics of various aspects of social life in...
Pohjoismaiset kuluttajaorganisaatiot - valtion virastot ja järjestöt - ovat tehneet yhteistyötä koulutuksen saralla 1960-luvulta asti. Kuluttajakasvatuksen osalta tämä yhteistyö on kuluneen kymmenen vuoden aikana ulotettu kattamaan myös Baltian maat....
Norwegian, Swedish
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error