1887

Sporbarhet

Hva er sporbarhet?

image of Sporbarhet

Prosjektets mål har vært å utarbeide en introduksjon til sporbarhet og sporbarhetens rolle i matvarekjeden. Prosjektgruppen har i sitt arbeid lagt vekt på å forsøke å utdype og beskrive hva som menes med sporbarhet og hvilke krav som gjelder på sporbarhetsområdet i dag. Håpet er at denne introduksjonen vil kunne danne et generelt grunnlag for kunnskap om sporbar­het for myndighetenes tilsynspersonell. Prosjektet er oppstått med bakgrunn i Nordisk Ministerråds deklarasjon om økt mattrygghet i Norden. Det inngår i erklæringen at for å begrense virkningen av eventuel­le utbrudd av matbåren sykdom er krav om sporbarhet aktualisert. Videre at sporbarhet er et viktig element for å føre tilsyn med kvalitetsparametre som ikke kan kontrolleres gjennom en sluttproduktkontroll.

Norwegian

.

Tilsynspersonellets innspill

I dette kapittelet presenterer vi resultatet fra kontakten med tilsynspersonellet. De har gitt innspill i forhold til erfaring fra tilsyn med sporbarhet i praksis, hvordan de oppfatter veiledningsmaterialet og hvordan de arbeider. Undersøkelsen ble utført høsten 2003 og de generelle sporbarhetsbestemmelsene i GFL var derfor ikke implementert.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error