1887

Sporbarhet

Hva er sporbarhet?

image of Sporbarhet

Prosjektets mål har vært å utarbeide en introduksjon til sporbarhet og sporbarhetens rolle i matvarekjeden. Prosjektgruppen har i sitt arbeid lagt vekt på å forsøke å utdype og beskrive hva som menes med sporbarhet og hvilke krav som gjelder på sporbarhetsområdet i dag. Håpet er at denne introduksjonen vil kunne danne et generelt grunnlag for kunnskap om sporbar­het for myndighetenes tilsynspersonell. Prosjektet er oppstått med bakgrunn i Nordisk Ministerråds deklarasjon om økt mattrygghet i Norden. Det inngår i erklæringen at for å begrense virkningen av eventuel­le utbrudd av matbåren sykdom er krav om sporbarhet aktualisert. Videre at sporbarhet er et viktig element for å føre tilsyn med kvalitetsparametre som ikke kan kontrolleres gjennom en sluttproduktkontroll.

Norwegian

.

Innledning

Globaliseringen i matproduksjon og matvarehandel har aktualisert krav om sporbarhet i matproduksjonskjeden for å begrense virkningen av evt. utbrudd av matbåren sykdom og redusere eksponeringen av uønskede substanser gjennom maten vi spiser. Videre er sporbarhet et viktig element for å føre tilsyn med kvalitetsparametre som ikke kan kontrolleres gjennom en sluttproduktkontroll. Dette kan være opplysninger som opprinnelse, produksjonsmetode, bærekraftig utvikling, miljøriktig produksjon og så videre.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error