1887

Seminar Etikinformation om fødevarer

Stockholm, den 25. marts 2004

image of Seminar Etikinformation om fødevarer

På et seminar i Stockholm den 25. marts 2004 indledte Nordisk Ministerråd en dialog med forbrugere, handel, producenter og organisationer om etikinformation om fødevarer. Denne seminarrapport giver et indtryk af, hvor diskussionen om etisk mærkning og anden information om etiske spørgsmål i forbindelse med produktion af fødevarer befinder sig i dag. Seminaret tog udgangspunkt i rapporten Etisk mærkning af fødevarer, TemaNord 2003:527, som er udarbejdet i ministerrådets regi i et tværsektorielt samarbejde mellem levnedsmiddel-, jord- og skovbrugs-, fiskeri-, miljø- og konsumentsektoren. Seminaret bekræftede rapportens konklusioner og generelle anbefalinger. De forskellige interessegrupper på seminaret - forbrugere, organisationer, produktion og handel samt myndigheder - var enige om, at mærkning kun er én måde at informere på. Der findes mange andre informationskanaler som fx databaser på internet, organisationers hjemmesider, virksomheders hjemmesider, brochurer og ikke mindst medier. De eksisterende mærker bør styrkes og udvikles, men det er for tiden vigtigere at åbne for udvikling, information og debat om etiske forhold i produktion og handel end at introducere nye etiske mærker. Medierne har i denne forbindelse en vigtig rolle. Deltagerne konstaterede, at flertallet af forbrugerne har en holdning til etik ved produktion af fødevarer, men få handler i overensstemmelse med denne holdning. Forbrugerne forventer, at andre, fx detailhandelen, har taget stilling til etiske krav, og at de produkter, som udbydes på markedet, lever op til en rimelig etisk standard. Seminarets resultater viser, at man ikke på kort sigt kan forvente et stort gennembrud for etiske hensyn i produktion og forbrug, især ikke i en tid, der præges af hård priskonkurrence. Forbrugernes engagement i etiske forhold skal imidlertid bruges til at stimulere udviklingen og til at styrke konkurrencepositionen for de virksomheder, som allerede påtager sig et samfundsansvar.

Norwegian

.

Ministerdeklaration (in Danish)

Utbudet av livsmedel förändras ständigt genom intensiv produktutveckling och internationalisering. Det ställs också allt större krav på information om livsmedlet till konsumenten. Konsumenterna har rätt att förvänta sig att livsmedlen håller god kvalitet och att innehållet är redovisat så att konsumenten kan göra sina val utifrån korrekta uppgifter. Myndigheterna medverkar när det gäller obligatoriska uppgifter genom att ge ramar för vilken märkning som skall finnas och hur den skall vara utformad för att fylla sin funktion.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error