1887

Samarbejde om markforsøg i Norden

Analyse af mulighederne for nordisk forsøgssamarbejde

image of Samarbejde om markforsøg i Norden

Det er meget dyrt at udføre markforsøg, fordi selve forsøgsarbejdet er meget ressourcekrævende og fordi markforsøg ofte kræver specialudstyr, og dertil kommer at udvikling og drift af datahåndteringssystemer er kostbart. Der er gennemført en analyse af, om det på nordisk plan er muligt at etablere et forsøgssamarbejde på især dataområdet, således at de nordiske lande er fælles om drift og udvikling af et datasystem til håndtering af forsøgsdata og afrapportering af resultaterne. Et sådant system vil, udover at billiggøre og effektivisere forsøgsarbejdet, også kunne føre til øget deling af resultater. Resultatet af projektet er følgende:* Rapporten viser, at det er muligt at etablere et nordisk forsøgssamarbejde. * Som afslutning på projektet er der afholdt et møde og der er etableret tætte kontakter imellem de nordiske lande på dette område.* Der er blevet udviklet et datasystem, som ’taler’ dansk, norsk, svensk og engelsk. I 2006 vil Danmark og Norge bruge dette system, og det blive testet i Sverige, Island og Finland.* Der vil blive afholdt møder i 2006 med henblik på yderligere udbygning af samarbejdet, herunder også drøftelse af fælles standarder.

Danish

.

Økonomiske overvejelser

Uanset hvilke markforsøg der udføres, og hvordan de udføres, skal data indsamles, beregnes og resultaterne skal formidles. Uanset valg af system vil dette være behæftet med omkostninger. Omkostningerne vil bestå dels af udviklingsomkostninger dels af driftsomkostninger. I en organisation, hvor forsøgene styres decentralt uden en egentlig forsøgsenhed, vil driftsomkostninger være højere. Dels fordi udviklingen indgår som en del af driften og foregår mange steder i organisationen, og fordi at den egentlige drift er ikke særlig standardiseret. I en central baseret organisation vil udviklingsomkostningerne være højere og driftsomkostningerne lavere. Samlet set vil udgifterne dog være lavere end i den decentrale organisation pga. af fælles udvikling og standardisering af driften. Der er fordele og ulemper i begge systemer, og det er op til det enkelte land/institution at foretage disse kalkulationer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error