1887

Omsetning av matsopp

Nordisk spørreskjema, med veiledningslister på spiselig sopp egnet og ikke egnet for omsetning. For næringsmiddelaktører som importerer og omsetter sopp (grossister, dagligvarehandel og restauranter) og næringsmiddelinspeksjon

image of Omsetning av matsopp

Sopp som er kjent som spiselig er sanket inn og blitt dyrket i mange år.og interessen i de nordiske landeneogså økt ide siste årtier. Publikasjonen har som mål å gi verktøy for internkontroll hos aktuelle næringsmiddelaktører og dermed sikre at nordiske forbrukere blir tilbydd trygg og godt karakterisert, spiselig sopp. Rapporten er delt inn i to dokumenter: a. Volum I: ”Omsetning av matsopp - Nordisk spørreskjema, med veiledningslister på spiselig sopp egnet og ikke egnet for omsetning b. Volum II: Bakgrunnsinformasjon, med en generell informasjonsdel, del 1, og del 2, om risikovurderinger av mer enn 100 sopparter (publiseres august / september). All sopp som er omtalt i listene har vært risikovurdert i forhold til sikker bruk som mat, og med særlig fokus på soppens potensielle innhold av naturlige toksiner.

Norwegian Danish, Swedish, Icelandic, English

.

Identifisering

Det er viktig med korrekt identifisering av sopparten i risikovurderingen. Dette innebærer en vurdering av hvorvidt en bestemt sopp er spiselig eller ikke-spiselig, og kanskje også en giftig art eller en forvekslingsart til en giftig sopp.

Norwegian Swedish, English, Icelandic, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error