1887

Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Redovisning av programmet NNM 2007-2009

image of Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Programmet Ny Nordisk Mat (NNM) har sitt ursprung i en lång nordisk mattradition, med stor rikedom på råvaror. Dessa växer i ett svalt klimat med mycket ljus under växtsäsongen, vilket ger unika smakvariationer och hög kvalité. Dessa kvaliteter fick dock inte allmänt erkännande förrän ganska sent då duktiga nordiska kockar fick stor internationell uppmärksamhet i olika tävlingar. Detta ledde till ett reflekterande och analyserande arbete, vars mest uppmärksammade resultat blev det Nordiska köksmanifestet. Här formades tankarna kring NNM, som även fick nordisk politisk uppbackning i Århus-deklarationen 2005. Drygt ett år senare startade det treåriga programmet NNM. Programmet har haft en budget på ca 23 milj. DKK, och består av två delar. NICe (Nordic Innovation Center) bidrar med hälften och andra halvan beslutar NNM’s styrgrupp om. Denna rapport redovisar de tre första årens arbeten och ger en översikt av området samt vilka initiativ och projekt som genomförts. Det är också en samling av idéer och förslag från både programmets styrgrupp och från de olika projekten. Programmet kommer att fortsätta i ytterligare fem år, mellan 2010–2014.

Swedish

.

Ny Nordisk Mat codex

Kommunikasjon er vanskelig! Kjøkkenmanifestet gir oss verdier og retning, men ingen detaljer. I praksis på en restaurant, hjemme, i undervisning eller som veiledning til matskribenter er det imidlertid behov for en utdypning av innholdet. Matcodexen er ment som et inspirasjonsnotat, ikke en dogmebeskrivelse, for dem som ønsker å dypere gå inn i konseptet Ny Nordisk Mat og utforske mulighetene for seg selv. Notatet tar opp sjangervalg, historieskriving og kommunikasjon av særpreget ved Ny Nordisk Mat og råvarene. I tillegg er det kort introduksjon til kommunikasjon konserveringsteknikker og sensorikk. For å gi inspirasjon til mer bevisst bruk av språk, er språklig utforming gitt ekstra stor plass, her er blant annet også et avsnitt om menyutforming som knytter sterke bånd til prosjektet Nordisk Menyspråk.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error