1887

Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Redovisning av programmet NNM 2007-2009

image of Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Programmet Ny Nordisk Mat (NNM) har sitt ursprung i en lång nordisk mattradition, med stor rikedom på råvaror. Dessa växer i ett svalt klimat med mycket ljus under växtsäsongen, vilket ger unika smakvariationer och hög kvalité. Dessa kvaliteter fick dock inte allmänt erkännande förrän ganska sent då duktiga nordiska kockar fick stor internationell uppmärksamhet i olika tävlingar. Detta ledde till ett reflekterande och analyserande arbete, vars mest uppmärksammade resultat blev det Nordiska köksmanifestet. Här formades tankarna kring NNM, som även fick nordisk politisk uppbackning i Århus-deklarationen 2005. Drygt ett år senare startade det treåriga programmet NNM. Programmet har haft en budget på ca 23 milj. DKK, och består av två delar. NICe (Nordic Innovation Center) bidrar med hälften och andra halvan beslutar NNM’s styrgrupp om. Denna rapport redovisar de tre första årens arbeten och ger en översikt av området samt vilka initiativ och projekt som genomförts. Det är också en samling av idéer och förslag från både programmets styrgrupp och från de olika projekten. Programmet kommer att fortsätta i ytterligare fem år, mellan 2010–2014.

Swedish

.

Nordisk Gastronomisk Innovation Camp

Projektet har gennemført en forundersøgelse i de nordiske lande for at afdække interessen for at arbejde med Nordisk mad i storkøkkener. Undersøgelsen gav en indikation af, hvorledes begrebet Ny Nordisk Mad bliver tolket i den offentlige bespisning. For det andet blev der identificeret en række fokusområder, hvor man kan starte en proces i den offentlige bespisning, så Ny Nordisk Mad bliver oplevet realiserbart og relevant for storkøkkenerne. For det tredje belyste undersøgelsen, at der var stor interesse blandt aktørerne for at afholde et arrangement der sætte fokus på Ny Nordisk Mad i storkøkkenregi.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error