1887

Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Redovisning av programmet NNM 2007-2009

image of Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Programmet Ny Nordisk Mat (NNM) har sitt ursprung i en lång nordisk mattradition, med stor rikedom på råvaror. Dessa växer i ett svalt klimat med mycket ljus under växtsäsongen, vilket ger unika smakvariationer och hög kvalité. Dessa kvaliteter fick dock inte allmänt erkännande förrän ganska sent då duktiga nordiska kockar fick stor internationell uppmärksamhet i olika tävlingar. Detta ledde till ett reflekterande och analyserande arbete, vars mest uppmärksammade resultat blev det Nordiska köksmanifestet. Här formades tankarna kring NNM, som även fick nordisk politisk uppbackning i Århus-deklarationen 2005. Drygt ett år senare startade det treåriga programmet NNM. Programmet har haft en budget på ca 23 milj. DKK, och består av två delar. NICe (Nordic Innovation Center) bidrar med hälften och andra halvan beslutar NNM’s styrgrupp om. Denna rapport redovisar de tre första årens arbeten och ger en översikt av området samt vilka initiativ och projekt som genomförts. Det är också en samling av idéer och förslag från både programmets styrgrupp och från de olika projekten. Programmet kommer att fortsätta i ytterligare fem år, mellan 2010–2014.

Swedish

.

Nordic network food and nutrition at school

The plan for the project has been to gather Nordic key persons and carry out a preparatory seminar that should result in establishment of a Nordic network for food and nutrition at school. The network should then, based on the consensus reached at the meeting, submit an application for funding of a Nordic network. The seminar took place may 27th 2008 at DTU in Lyngby, with 65 participants from all Nordic countries. The seminar resulted in the successful submission of an application to “Healthier choices made easier for all” in august 2008 including more than 20 Nordic key stakeholders including market actors, national authorities, research groups and NGO´s all active in the field of food and nutrition at school. The applicants are very satisfied with the result of the project, the fact that a network has been established and the successful submission. The applicants however acknowledge the fact that NICe had decided not to support the application. Despite this the applicants has now resubmitted the idea in the form of a Expression of Interest to the ordinary NICe funding primo March 2009 with a number of modifications including the addition of a strong “Physical activity at school” pillar with leading school based PA actors.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error