1887

Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Redovisning av programmet NNM 2007-2009

image of Ny Nordisk Mat – idéer och initiativ

Programmet Ny Nordisk Mat (NNM) har sitt ursprung i en lång nordisk mattradition, med stor rikedom på råvaror. Dessa växer i ett svalt klimat med mycket ljus under växtsäsongen, vilket ger unika smakvariationer och hög kvalité. Dessa kvaliteter fick dock inte allmänt erkännande förrän ganska sent då duktiga nordiska kockar fick stor internationell uppmärksamhet i olika tävlingar. Detta ledde till ett reflekterande och analyserande arbete, vars mest uppmärksammade resultat blev det Nordiska köksmanifestet. Här formades tankarna kring NNM, som även fick nordisk politisk uppbackning i Århus-deklarationen 2005. Drygt ett år senare startade det treåriga programmet NNM. Programmet har haft en budget på ca 23 milj. DKK, och består av två delar. NICe (Nordic Innovation Center) bidrar med hälften och andra halvan beslutar NNM’s styrgrupp om. Denna rapport redovisar de tre första årens arbeten och ger en översikt av området samt vilka initiativ och projekt som genomförts. Det är också en samling av idéer och förslag från både programmets styrgrupp och från de olika projekten. Programmet kommer att fortsätta i ytterligare fem år, mellan 2010–2014.

Swedish

.

Kød, mælk og ost fra gamle nordiskehusdyrracer

Under konceptet Ny Nordisk Mad er der udarbejdet forslag til økonomisk rentable løsninger til bevarelse af genpuljen i de gamle nordiske husdyrracer og i biodiversiteten på naturarealer i Norden. Forslagene er udarbejdet i fællesskab mellem deltagere fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vi har etiske forpligtigelser til at bevare den lokale biodiversitet, og samtidig har vi mulighed for at udnytte det store potentiale i disse gener. Genpuljen kan være grundlag for produktion af lokal og national niche mad, og kan være en del af løsningen ved fødevareforsyning til en stadig større befolkning under varierende klimavilkår.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error