Landbaseret akvakultur

Anbefalinger vedrørende bæredygtigt fiskeopdræt i Norden

Denne baggrundsrapport vedrører materiale til en fælles nordisk strategi for landsigtet (teknisk-økonomisk-miljømæssig) bæredygtigt landsbaseret opdræt. Rapporten har specielt fokus på udfordringerne for bæredygtigt opdræt i Østersøområdet. Den er udarbejdet af Eurofish på baggrund af en ekspertkonsultation, som blev gennemført den 10. april 2008. Der anbefales i alt 16 tiltag, som kan bruges i udarbejdelsen af en fælles nordisk strategi. Anbefalingerne er delt i 3 områder: Forvaltning, Tekniske og Forskningsmæssige udviklingsmuligheder samt løsningsforslag og Overordnede udviklingsområder. Ved at lave fælles nordiske tiltag med koordinering af aktiviteter og informationsudbredelse er der mange muligheder for at opnå en succesfuld udvikling af bæredygtigt, landbaseret recirkuleret akvakultur både i Østersøområdet og i Norden generelt.

Danish