Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav

Norske utvalg og foredlinger av busker og trær

Rapporten ”Norske utvalg og foredlinger av busker og trær” er avslutningsrapporten for prosjektet: Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav. Prosjektet er en del av arbeidet med plantegenetiske ressurser i Norden. Rapporten gir en oversikt over informasjon som finnes om 354 planteslag. Den omfatter norske utvalg og foredlinger, både i norske viltvoksende arter og i innførte planteslag. Med få unntak er det bare beskrevet kultivarer eller frøkilder som har vært/er i markedet. 235 av disse planteslaga er kultivarer (og noen herkomster) som formeres vegetativt, og 119 er frøkilder. Rapporten gir en oversikt over opprinnelse, beskrivelser og egenskaper, formeringsmåte og tilgjengelighet. Den forsøker også å gi en oversikt over forskningsresultater og utprøvinger som finnes om disse planteslaga. Behov for ytterligere dokumentasjon på plantematerialets egenskaper, samt prinsipper for bevaring diskuteres kort.

Norwegian