1887

Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav

Norske utvalg og foredlinger av busker og trær

image of Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav

Rapporten ”Norske utvalg og foredlinger av busker og trær” er avslutningsrapporten for prosjektet: Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav. Prosjektet er en del av arbeidet med plantegenetiske ressurser i Norden. Rapporten gir en oversikt over informasjon som finnes om 354 planteslag. Den omfatter norske utvalg og foredlinger, både i norske viltvoksende arter og i innførte planteslag. Med få unntak er det bare beskrevet kultivarer eller frøkilder som har vært/er i markedet. 235 av disse planteslaga er kultivarer (og noen herkomster) som formeres vegetativt, og 119 er frøkilder. Rapporten gir en oversikt over opprinnelse, beskrivelser og egenskaper, formeringsmåte og tilgjengelighet. Den forsøker også å gi en oversikt over forskningsresultater og utprøvinger som finnes om disse planteslaga. Behov for ytterligere dokumentasjon på plantematerialets egenskaper, samt prinsipper for bevaring diskuteres kort.

Norwegian

.

Forslag om prinsipper for bevaring

Denne rapporten gir en oversikt over norske utvalg og foredlinger av busker og trær og informasjon som finnes om disse. Den tar ikke stilling til verdien av det enkelte utvalg og hva som bør bevares. Vurderingen av hvilke planter som skal bevares er et langsiktig arbeid. Ikke alt er like verdifullt. En del kultivarer og frøkilder har gått ut av markedet, enten fordi de har blitt sykdomsbefengt, er vanskelige å produsere eller fordi markedet foretrekker andre og ofte bedre kultivarer eller frøkilder.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error