1887

Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav

Norske utvalg og foredlinger av busker og trær

image of Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav

Rapporten ”Norske utvalg og foredlinger av busker og trær” er avslutningsrapporten for prosjektet: Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav. Prosjektet er en del av arbeidet med plantegenetiske ressurser i Norden. Rapporten gir en oversikt over informasjon som finnes om 354 planteslag. Den omfatter norske utvalg og foredlinger, både i norske viltvoksende arter og i innførte planteslag. Med få unntak er det bare beskrevet kultivarer eller frøkilder som har vært/er i markedet. 235 av disse planteslaga er kultivarer (og noen herkomster) som formeres vegetativt, og 119 er frøkilder. Rapporten gir en oversikt over opprinnelse, beskrivelser og egenskaper, formeringsmåte og tilgjengelighet. Den forsøker også å gi en oversikt over forskningsresultater og utprøvinger som finnes om disse planteslaga. Behov for ytterligere dokumentasjon på plantematerialets egenskaper, samt prinsipper for bevaring diskuteres kort.

Norwegian

.

Forslag om behov for ytterligere dokumentasjon om plantematerialets egenskaper

Håbjørg (1994) har i et nordisk prosjekt for kartlegging av genressurser i nordiske treslag vist at det var stor variasjon mellom familiene innen alle testa arter når det gjelder egenskaper som spireprosent, etableringsprosent, ferdigvareprosent og høyde, og at det er mye å hente på å finne fram til gode mortrær som gir et homogent og dyrkingsvillig avkom. Tilsvarende har Fostad og Pedersen (2000) påvist store forskjeller i salttoleranse mellom avkom fra ulike mortrær hos Acer platanoides og Picea abies.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error