1887

Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav

Norske utvalg og foredlinger av busker og trær

image of Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav

Rapporten ”Norske utvalg og foredlinger av busker og trær” er avslutningsrapporten for prosjektet: Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav. Prosjektet er en del av arbeidet med plantegenetiske ressurser i Norden. Rapporten gir en oversikt over informasjon som finnes om 354 planteslag. Den omfatter norske utvalg og foredlinger, både i norske viltvoksende arter og i innførte planteslag. Med få unntak er det bare beskrevet kultivarer eller frøkilder som har vært/er i markedet. 235 av disse planteslaga er kultivarer (og noen herkomster) som formeres vegetativt, og 119 er frøkilder. Rapporten gir en oversikt over opprinnelse, beskrivelser og egenskaper, formeringsmåte og tilgjengelighet. Den forsøker også å gi en oversikt over forskningsresultater og utprøvinger som finnes om disse planteslaga. Behov for ytterligere dokumentasjon på plantematerialets egenskaper, samt prinsipper for bevaring diskuteres kort.

Norwegian

.

Forord

Prosjektet Kartlegging og beskrivelse av grøntanleggsplanter med nordisk opphav er finansiert av Landbruks- og matdepartementet og er en del av Nordisk program for aktiv, bærekraftig bruk av genressursene i Norden, administrert av Nordisk Ministerråd.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error