1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Verifiering genom provtagning

En vanlig missuppfattning är att det finns ett direkt samband mellan dålig smak på produkter och närvaro av hälsofarliga mikroorganismer. I vissa fall kan det stämma, men i andra fall gäller det inte alls. Att smaka på produkterna är en viktig del av kvalitetskontrollen, men om man vill vara säker behöver detta kompletteras med mikrobiologiska analyser för att bedöma produkternas hygieniska kvalitet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error