1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Rengöring av trä

Inom fäbodbruket används oftast virke av gran i ostformar, smörbear-betningsredskap och mogningsplankor. Träformarna diskas oftast med ljummet eller hett vatten med eller utan diskmedel. I vissa fall sker disk-ningen med enrislag. De flesta fäbodbrukare hävdar att det är viktigt att träet hinner torka mellan användningarna. Mogningsplankor av trä kan rengöras med kallt vatten och sedan duschas med ättiksyralösning, vilket ger extra säkerhet mot listeriabakterier75. För mer information om bruk av redskap hänvisas till bilaga 10 ”Användning och hantering av olika material vid osttillverkning på ett urval av svenska fäbodar”.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error