1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Projektet "Nordost"

Arbetet påbörjades hösten 2007 med ett nordiskt möte i Uppsala 24-25 oktober. Temat för mötet var: "Kontrollerar vi rätt?" Företrädare för bransch och myndigheter i Sverige, Norge och Island träffades och diskuterade hur enkel och robust egenkontroll kan säkerställas hos tillverkarna och vilket stöd projektet skulle kunna ge kontrollpersonal så att dessa skulle kunna fokusera på relevanta risker vid hantverksmässig osttillverkning. Diskussionerna mynnade ut i en lista med prioriterade projekt. Utifrån denna lista genomfördes följande delprojekt under år 2008-2009. De flesta bifogas som bilagor.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error