1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Offentlig kontroll och lagstiftning

Som producent av livsmedel är man skyldig att följa den lagstiftning som finns. Livsmedelslagstiftningen är till för att skydda konsumenten från sjukdomar orsakade av livsmedel. I förlängningen leder detta också till att producenten skyddas, eftersom man inte har någon framtid som företagare om man producerar hälsofarliga livsmedel.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error