1887

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

image of Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Swedish

.

Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

Generellt kan man säga att många faror kan undvikas genom bra rutiner i grundförutsättningarna, så kallat goda tillverkningsrutiner och god hygienisk praxis. Goda tillverkningsrutiner (GMP) anges ofta som grunden i ett tillverkningsföretag, om man liknar kvalitetssystemet vid ett hus, utgör detta husets grund (se handledningens framsida). Om det är ett livsmedelsföretag ingår även god hygienpraxis (GHP) i varje verksamhets behov av fungerande grundförutsättningar. Detta utgör väggarna i huset. Överst, som "tak", placeras arbetet där varje verksamhet ser över sina unika hygieniska faror i processer och produkter (gör faroanalys, identifierar kritiska styrpunkter, övervakar och agerar efter dessa). Detta system med faroanalys och kritiska styrpunkter förkortas HACCP på engelska (Hazard Analysis and Critical Control Points). HACCP-arbetet bedrivs kontinuerligt. Först innan man börjar sin tillverkning, sedan varje dag i produktionen och på papperet genom att revidera (uppdatera) när förändringar sker. Genom omvärldsbevakning måste man hålla ögonen på nya faror och effektivt förebygga dem. Här kan utbildning och kunskapsutbyte med kollegor vara ett bra sätt att hålla kunskapen aktuell. Det är viktigt att HACCP-planen är väl förankrad och relevant för den specifika anläggningen och produktgruppen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error