1887

Handelssvamp

Nordiskt frågeformulär, inklusive rådgivande listor över ätlig svamp som är lämplig eller olämplig att marknadsföra. För aktörer inom livsmedelssektorn som importerar och omsätter svamp (grossister, dagligvaruhandel och restauranger) och livsmedelskontrol

image of Handelssvamp

Matsvamp har plockats och odlats i många år. På senare år har emellertid intresset för att konsumera svamp ökat i de nordiska länder. Med syfte att försäkra att den nordiska konsumenten endast erbjuds säker och välkarakteriserad matsvamp, avser rapporten att ge aktörer som producerar och/eller tillhandahåller svamp eller produkter som innehåller svamp redskap för den egna kontrollen. Rapporten omfattar två dokument: a. Volym I: ”Handelssvamp - Nordiskt frågeformulär, inklusive rådgivande listor över ätlig svamp som är lämplig eller olämplig att marknadsföra”b. Volym II: Bakgrundsinformation, med generell information om lagstiftning och frågor som rör livsmedelssäkerhet i sektion 1 medan sektion 2 omfattar riskvärderingar av drygt 100 olika svamparter (kommer att publiceras i augusti / september). Alla svampar upptagna på dessa listor har riskvärderats med avseende på om de kan användas som säkra livsmedel, och speciellt stor vikt har lagts på deras eventuella innehålla av naturliga gifter.

Swedish Danish, Icelandic, Norwegian, English

.

Frågeformulär och rådgivande förteckningar över svamp som antingen är lämplig eller olämplig som handelssvamp

Frågeformuläret och rådgivande förteckningar är hjälpmedel för livsmedelsföretagare som har ansvaret att säkerställa både identitet och säkerhet hos handelssvamp.

Swedish Norwegian, Icelandic, Danish, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error