1887

Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap

Idéer og initiativ

image of Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap

Distriktene og bygdene i Norden opplever felles utfordringene ved at produksjonen av mat og fiber effektiviseres og driftsenhetene i jordbruket blir større og mer effektive. Samtidig tar stadig færre del i og har sitt arbeid innen det tradisjonelle landbruket. De synlige konsekvensen er at bygdene fraflyttes og ungdom, og spesielt unge kvinner, velger ikke å vende tilbake til bygdene igjen etter endt utdannelse. På sommermøtet på Akureyri (Island) 2004 ga ministerne for jordbruk, skogbruk, fisk og næringsmidler, gjennom en ministererklæring, embetsmannskomiteen i oppgave å arbeide med spørsmål rundt Nordens framtidige kulturlandskap og bygdeutvikling. Arbeidsgruppa NordFram har i to år hatt i oppgave å ta initiativ, fremme forslag, utarbeide analyser, oppmuntre til nordisk nettverk innen for områdene: Landbrukets framtidige roller, Kulturlandskapets som ressurs, Landsbygdsutvikling (bygdeutvikling).

Norwegian

.

Huvuddragen i landsbygds programmen i Norden

I september 2005 initierade NordFram ett seminarium, vid Jordbruksverket i Sverige, i anslutning till arbetet med de nya landsbygdsprogrammen. Syftet var att skapa kontakt inom Norden mellan personer som arbetar med dessa frågor. Seminariet låg rätt i tiden och blev mycket uppskattat. En viss tröghet kunde dock märkas i det fortsatta informationsutbytet då det rådde osäkerhet hur det nordiska samarbetet kunde ske under pågående utredningsarbete. NordFram vill därför uppmana till en ömsesidig förståelse och att enighet bör eftersträvas i hur nordiskt informationsutbyte kan ske under pågående utredningsarbete.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error