1887

Framtiden – om femtio år

Global utveckling och Nordens landsbygd

image of Framtiden – om femtio år

Framtiden tränger sig på och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen. Ett centralt tema är det hot om en stor kris som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Människorna kommer att agera i "skuggan av den stora krisen", även om den inte utlöses. Detta innebär att problemens lösning kommer att kräva förändringar av de samhälleliga behovssystemen. Förutsägelsen är att förändringar av normer och behov kommer att bli omfattande och att detta förändrar människors syn på vad som är produktion och därmed också vad de inriktar sin verksamhet på. Studien avslutas med att dessa allmänna trender dras ut i konkretion, särskilt vad gäller transporterna som ett system och av människors livsförlopp. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar studien.

Swedish

.

Ökad konkretion – och gissning

Om femtio år kommer det mesta, det basala, troligen att vara sig likt. De flesta husen står kvar, och människorna kommer att möblera ungefär som nu, äta ungefär som nu och när de träffar vänner sker det över en öl eller en middag som nu. De ser på film och läser böcker som nu. Samhällets organisering kommer att vara till största delen igenkännlig. Vissa saker kommer däremot att vara kraftigt förändrade, och de kommer i sin tid att upplevas som så självklara att man inte förstår hur tidigare generationer kunde bära sig annorlunda åt. Utvecklingen kommer att ta minst ett varv, och människor som lever då kommer att tycka att vår tid är i vissa avseenden oigenkännlig.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error