1887

Framtiden – om femtio år

Global utveckling och Nordens landsbygd

image of Framtiden – om femtio år

Framtiden tränger sig på och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen. Ett centralt tema är det hot om en stor kris som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Människorna kommer att agera i "skuggan av den stora krisen", även om den inte utlöses. Detta innebär att problemens lösning kommer att kräva förändringar av de samhälleliga behovssystemen. Förutsägelsen är att förändringar av normer och behov kommer att bli omfattande och att detta förändrar människors syn på vad som är produktion och därmed också vad de inriktar sin verksamhet på. Studien avslutas med att dessa allmänna trender dras ut i konkretion, särskilt vad gäller transporterna som ett system och av människors livsförlopp. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar studien.

Swedish

.

Minervas uggla flyger över bygden

Först när skeendet nästan har passerat förstår vi vad som skett. Filosofen G. W. F. Hegel formulerade detta med en berömd metafor: ”Minervas uggla börjar flyga först med den inbrytande skymningen” – eller som det i förkortad form brukar refereras: Minervas uggla flyger i skymningen. Metaforen finns i det berömda och välformulerade förordet till boken om rättsfilosofi. De inledande orden i samma mening, om teorins gråhet, anspelar på det Mefistofeles säger i Faust: ”gråa är alla teorier, och bara livets gyllene träd är grönt,” men Hegels utläggning om teorins gråhet betyder här detsamma som ugglemetaforen. Hegels förord innehåller flera andra vackra formuleringar, men avslutas med orden; att detta var några subjektiva kommentarer av författaren, nu börjar den vetenskapliga och objektiva texten – det är som om Hegel halvt bad om ursäkt för sin metaforiska, poetiska förmåga.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error