1887

Framtiden – om femtio år

Global utveckling och Nordens landsbygd

image of Framtiden – om femtio år

Framtiden tränger sig på och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen. Ett centralt tema är det hot om en stor kris som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Människorna kommer att agera i "skuggan av den stora krisen", även om den inte utlöses. Detta innebär att problemens lösning kommer att kräva förändringar av de samhälleliga behovssystemen. Förutsägelsen är att förändringar av normer och behov kommer att bli omfattande och att detta förändrar människors syn på vad som är produktion och därmed också vad de inriktar sin verksamhet på. Studien avslutas med att dessa allmänna trender dras ut i konkretion, särskilt vad gäller transporterna som ett system och av människors livsförlopp. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar studien.

Swedish

.

Inledning

Jag var grabb för femtio år sedan, det var en annan tid. Få hade TV, och ingen vi kände. Matchen mellan Ingo och Floyd var en radioupplevelse. Bil var inte självklart. Det var ett förortsområde utanför Göteborg, spårvagnen gick ännu inte ända ut. På somrarna var det grusväg och cykel, ett litet trähus mellan granar och tallar. Sällan åkte man utomlands. Till London var det ett äventyr – en natt, en dag och en natt igen på det högsmala, gungande Saga-skeppet. Det känns som om tiden gått flera varv sedan dess. Det basala är sig likt, men mycket är oigenkännligt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error