1887

Framtiden – om femtio år

Global utveckling och Nordens landsbygd

image of Framtiden – om femtio år

Framtiden tränger sig på och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen. Ett centralt tema är det hot om en stor kris som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Människorna kommer att agera i "skuggan av den stora krisen", även om den inte utlöses. Detta innebär att problemens lösning kommer att kräva förändringar av de samhälleliga behovssystemen. Förutsägelsen är att förändringar av normer och behov kommer att bli omfattande och att detta förändrar människors syn på vad som är produktion och därmed också vad de inriktar sin verksamhet på. Studien avslutas med att dessa allmänna trender dras ut i konkretion, särskilt vad gäller transporterna som ett system och av människors livsförlopp. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar studien.

Swedish

.

Globaliseringen

Ledordet för vår tid tycks vara ”globalisering”. Ordet dyker ständigt upp i alla diskussioner, som om det gav nyckeln till tidens väsen. Ordet har flera olika betydelser. Till en början, när termen blev populär på 1980- talet, avsågs främst ekonomisk globalisering. Varor transporterades över världen i allt större omfattning, till detta knöts migration och kapitalrörelser. Idag innefattar begreppet också en allt mer gemensam livsstil, ett gemensamt kunskapsutbyte och även ekologisk globalisering som hör samman med vår påverkan på miljön.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error