1887

Framtiden – om femtio år

Global utveckling och Nordens landsbygd

image of Framtiden – om femtio år

Framtiden tränger sig på och människor är tvungna att ta avgörande beslut. I denna studie används en historisk översikt för att identifiera de långa utvecklingsförloppen. Ett centralt tema är det hot om en stor kris som människorna står inför. Förutsägelsen är att skyddet mot den stora krisen kommer att bestämma mycket av de kommande femtio årens diskussioner, ideologier, tekniska förändringar och planering. Människorna kommer att agera i "skuggan av den stora krisen", även om den inte utlöses. Detta innebär att problemens lösning kommer att kräva förändringar av de samhälleliga behovssystemen. Förutsägelsen är att förändringar av normer och behov kommer att bli omfattande och att detta förändrar människors syn på vad som är produktion och därmed också vad de inriktar sin verksamhet på. Studien avslutas med att dessa allmänna trender dras ut i konkretion, särskilt vad gäller transporterna som ett system och av människors livsförlopp. Konsekvenserna för landsbygden och jordbruket inleder och avslutar studien.

Swedish

.

Framtidsstudier

Framtiden tränger sig på. Det finns allt fler människor och de skapar allt mer. Allt snabbare går utvecklingen. Det upplevs som om tiden går fortare (vilket den givetvis inte gör). Den allt kraftfullare tekniken medför att människor tvingas ta fler beslut med komplicerade konsekvenser som dessutom blir avgörande för lång tid framåt. Hur skall människorna kunna kombinera denna snabbhet i utförande med de beslut som kräver eftertänksamhet?

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error