1887

En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Oppfølging av nordisk seminar, Holmen Fjordhotell, Asker 30. mai 2006

image of En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Sammenstillingen er gjennomført av en nordisk myndighetsgruppe etter et seminar i Oslo 31. mai 2006. Det brukes betydelige ressurser på gjennomføring av den offentlige kjøttkontrollen i de nordiske landene. Alle landene har et prinsipp om full kostnadsdekning som utgangspunkt, bortsett fra for de små slakteriene. Myndigheten krever inn avgifter/gebyr fra slakteriene i forhold til et beregnet ressursforbruk ved kjøttkontrollen. Beregning av gebyr baserer seg på modeller for vurdering av behov for bemanning i kjøttkontrollen. Nytt regelverk for kjøttkontroll legger opp til at det skal benyttes en risikobasert metode for å fastsette den offentlige bemanningen på slaktelinjene. De nordiske landene vil arbeide for å gjøre bruk av disse mulighetene, eventuelt sammen med ytterligere rasjonalisering og effektivisering av kjøttkontrollen, for å kunne benytte ressursene til kjøttkontrollen mer målrettet, og eventuelt redusere disse ytterligere.

Norwegian

.

Sammendrag

De nordiske landene bruker betydelige ressurser på den offentlige kjøttkontrollen. Det arbeides kontinuerlig i alle landene for å effektivisere og rasjonalisere denne offentlige oppgaven. Oppgavene for kjøttkontrollen, og derved behovet for ressurser, er styrt av et felles EU-regelverk.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error