1887

En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Oppfølging av nordisk seminar, Holmen Fjordhotell, Asker 30. mai 2006

image of En sammenligning av kostnader og finansiering av offentlig kjøttkontroll i de nordiske landene

Sammenstillingen er gjennomført av en nordisk myndighetsgruppe etter et seminar i Oslo 31. mai 2006. Det brukes betydelige ressurser på gjennomføring av den offentlige kjøttkontrollen i de nordiske landene. Alle landene har et prinsipp om full kostnadsdekning som utgangspunkt, bortsett fra for de små slakteriene. Myndigheten krever inn avgifter/gebyr fra slakteriene i forhold til et beregnet ressursforbruk ved kjøttkontrollen. Beregning av gebyr baserer seg på modeller for vurdering av behov for bemanning i kjøttkontrollen. Nytt regelverk for kjøttkontroll legger opp til at det skal benyttes en risikobasert metode for å fastsette den offentlige bemanningen på slaktelinjene. De nordiske landene vil arbeide for å gjøre bruk av disse mulighetene, eventuelt sammen med ytterligere rasjonalisering og effektivisering av kjøttkontrollen, for å kunne benytte ressursene til kjøttkontrollen mer målrettet, og eventuelt redusere disse ytterligere.

Norwegian

.

Lovgrunnlag

Med gjennomføring av den generelle kontrollforordningen har EUlandene fra 1. januar 2006 et felles lovgrunnlag for gebyr som myndighetene skal kreve fra slakteriene for gjennomføring av den offentlige kjøttkontrollen. Denne forordningen vil også bli gjort gjeldende for Island og Norge, som er medlemmer av fellesskapet gjennom EØS-avtale, så snart EØS-komiteen fatter vedtak om dette. I forordningen er det blant annet fastsatt minstesatser som medlemslandene skal kreve inn for gjennomført kontroll med slaktede dyr (kjøttkontroll). I forordningen er det angitt spesifikke satser for de ulike dyreartene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error