1887

Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Kortversjon

image of Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Rapporten er en kortversjon av en hovedrapport med samme tittel. Rapporten beskriver beste tilgjengelige teknikker (BAT) for reduksjon av utslipp og bruk av ressurser i oppdrettsnæringen i Norden. Rapporten er delt inn i to seksjoner, den ene omhandler landbasert fiskeoppdrett, mens den andre omhandler havbasert fiskeoppdrett. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ulike arter produseres i dag, miljøbelastning fra oppdrettsvirksomheten, bruk av ressurser i ulike anlegg og oppnåelige forbruks- og utslippsnivå ved bruk av BAT.

Norwegian

.

Teknikker som kan betraktes som BAT i landbaserte anlegg

Opplysningene i dette kapittelet er hentet fra følgende typer landbaserte fiskeoppdretts-anlegg

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error