1887

Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Kortversjon

image of Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Rapporten er en kortversjon av en hovedrapport med samme tittel. Rapporten beskriver beste tilgjengelige teknikker (BAT) for reduksjon av utslipp og bruk av ressurser i oppdrettsnæringen i Norden. Rapporten er delt inn i to seksjoner, den ene omhandler landbasert fiskeoppdrett, mens den andre omhandler havbasert fiskeoppdrett. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ulike arter produseres i dag, miljøbelastning fra oppdrettsvirksomheten, bruk av ressurser i ulike anlegg og oppnåelige forbruks- og utslippsnivå ved bruk av BAT.

Norwegian

.

Miljøpåvirkning fra landbaserte anlegg

De landbaserte fiskeoppdrettsanleggene i Norden varierer i størrelse fra jorddammer, der en produserer yngel til utsett for styrking av ville bestander, til store landbaserte anlegg for produksjon av matfisk. Arter som oppdrettes er Atlantisk laks, regnbueørret, røye, sjøørret, innlandsørret, sik, ål, gjørs, torsk, kveite, piggvar, flekksteinbit og havabbor.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error