1887

Bat for fiskeopdræt i norden

image of Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Danish

.

Miljøpåvirkninger fra marint opdræt

Ligesom i ferskvandsopdræt er der fra marine opdræt en række forskelligartede påvirkninger, som kan være af større eller mindre betydning for det omgivende miljø. Ved produktion af fisk udskilles hovedkomponenterne nitrogen, fosfor og organisk stof fra fiskene, fordi disse stoffer indgår i foderet, og kun en del foderet kan optages og indbygges i fiskene. I tillæg til de dele af foder, der udskilles med fiskenes fækalier (partikulært stof) og over gællerne (opløst stof), kan der forekomme foderspild. Foderspild vil ligeledes blive nedbrudt af bakterier til de nævnte hovedkomponenter.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error