1887

Bat for fiskeopdræt i norden

image of Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Danish

.

Marint opdræt

Norsk Lakseopdræt er suverænt den største form for akvakulturproduktion i Norden. I Norge produceres der således hvert år omkring 1 million tons laks. Færøerne er den næststørste nordiske producent af laks, men der er også en vis marin produktion af laksefisk i flere andre nordiske lande samt produktion af andre arter (torsk, helleflynder m.fl.). I alle tilfælde er disse produktioner dog langt mindre end den norske lakseproduktion (se de nordiske landes akvakulturproduktion i bilagsdelens afsnit 18).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error