1887

Bat for fiskeopdræt i norden

image of Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Danish

.

Livsstadier

Fisk i opdræt begynder livet i landbaserede anlæg under kontrollerede betingelser. Der er mange navne på fisk, der befinder sig i forskellige stadier i deres livsforløb. I dette kapitel beskrives avlsfisk samt produktion af æg og yngel. I kapitlet er der taget udgangspunkt i laksefisk. Beskrivelse af voksestadier beskrives ikke særskilt men omhandles i resten af rapporten. Se i øvrigt beskrivelser for en række opdrætsarter i afsnit 14.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error