1887

Bat for fiskeopdræt i norden

image of Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Danish

.

Landbaserede referenceanlæg

Omegalax er et landbaseret anlæg i Västernorrland, hvor man producerer æg, yngel og sættefisk af fjeldørred/röding/røye til videre tilvækst i søbaserede anlæg eller udsætning i ferskvand (større individer til forstærkning af avlsbestande i naturlige vandsystemer) samt ørreder og i mindre mængde regnbueørreder til put & take (sportsfiske). Omegalax har eget tilvækstanlæg – Svensk Fjällröding i Landösjön (Jämtland) – hvor der årligt produceres 550 tons fjeldørred (kapaciteten forventes udbygget til 1500 tons).

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error