1887

Bat for fiskeopdræt i norden

image of Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Danish

.

Forbrug af medicin og hjælpestoffer i Norden

I Danmark er der tilgængelige tal for brugen af antibiotika via det centrale register Vetstat, hvortil veterinærer indrapporterer mængder og type af den medicin, som de udskriver. Tal fra Vetstat fremgår af brancheforeningen Dansk Akvakulturs hjemmeside og er gengivet i Tabel 63.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error