1887

Bat for fiskeopdræt i norden

image of Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Danish

.

Akvakultursektoren i de nordiske lande

De første dambrug i Danmark blev bygget omkring 1900. Der er tale om anlæg, hvor man gravede damme i jorden og ledte vand fra åen til dambruget for at sikre frisk vand til fiskene i dammene. En stor del af dambrugene er stadig baseret på denne traditionelle opbygning, hvor vand fra åen løber via en indløbskanal til jorddammene og derfra til et rensningsmodul, hvor vandet renses inden det ledes tilbage i åen. I de senere år er der bygget en del nyere anlæg, hvor man anvender bassiner eller kanaler bygget i beton.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error