1887

Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden

Kortversion

image of Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden

Rapporten är en kortversion av en längre rapport med samma titel. Rapporten beskriver bästatillgängliga teknik (BAT) för utsläppsminskning och effektivt resursutnyttjande i fiskodlingsindustrini Norden. Rapporten är indelad i två avsnitt. Den första behandlar landbaserad fiskodling, medanden andra behandlar havsbaserad fiskodling. I rapporten beskrivs hur olika arter produceras i dag,verksamhetens miljöbelastning, resursförbrukningen i olika anläggningar och möjliga förbruknings-och utsläppsnivåer vid tillämpning avBAT.

Swedish

.

Miljöpåverkan från landbaserade anläggningar

De landbaserade fiskodlingsanläggningarna i Norden varierar i storlek från jorddammar, där det produceras yngel för utsättning för att stärka vilda bestånd, till stora landbaserade anläggningar för produktion av matfisk. Arter som odlas är atlantlax, regnbågslax, fjällröding, havsöring, inlandsöring, sik, ål, gös, torsk, hälleflundra, piggvar, stenbit och havsaborre.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error