1887

Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden

Kortversion

image of Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden

Rapporten är en kortversion av en längre rapport med samma titel. Rapporten beskriver bästatillgängliga teknik (BAT) för utsläppsminskning och effektivt resursutnyttjande i fiskodlingsindustrini Norden. Rapporten är indelad i två avsnitt. Den första behandlar landbaserad fiskodling, medanden andra behandlar havsbaserad fiskodling. I rapporten beskrivs hur olika arter produceras i dag,verksamhetens miljöbelastning, resursförbrukningen i olika anläggningar och möjliga förbruknings-och utsläppsnivåer vid tillämpning avBAT.

Swedish

.

Miljöpåverkan från havsbaserade anläggningar

Av de 7–10 arter som produceras i Norden uppgick den totala produktionsvolymen till 529 000 ton fördelade på 1 162 anläggningar (år 2000). Huvuddelen av produktionen bestod av norsk lax och regnbågslax.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error