1887

Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden

Kortversion

image of Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden

Rapporten är en kortversion av en längre rapport med samma titel. Rapporten beskriver bästatillgängliga teknik (BAT) för utsläppsminskning och effektivt resursutnyttjande i fiskodlingsindustrini Norden. Rapporten är indelad i två avsnitt. Den första behandlar landbaserad fiskodling, medanden andra behandlar havsbaserad fiskodling. I rapporten beskrivs hur olika arter produceras i dag,verksamhetens miljöbelastning, resursförbrukningen i olika anläggningar och möjliga förbruknings-och utsläppsnivåer vid tillämpning avBAT.

Swedish

.

Inledning

Fiskodlingsindustrin i Norden producerar i första hand fisk för konsumtion, men även för utsättning i insjöar och farvatten med hotade eller krympande bestånd. Totalt odlas cirka 12 olika salt- och sötvattensarter. Produktionen av dessa arter utgör en betydande del av den årliga produktionen från odlingarna i Europa. Miljöeffekterna beror i första hand på fiskodlingarnas stora förbrukning av energi för uppvärmning, deras höga vattenförbrukning och de stora utsläppen av organiska material samt näringsämnena fosfor och kväve.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error